Prezentul document reglementează comportamentul şi condiţiile de utilizare ale website-ului APAN Shop, accesibil la adresa https://shop.apan.ro, împreună cu toate subdomeniile acestuia, de către orice persoană care îl accesează/vizitează(denumită în continuare Utilizator).

1. APLICARE

Website-ul https://shop.apan.ro, împreună cu toate subdomeniile acestuia (denumit în cele ce urmează Website) este pus la dispoziţie de către APAN SRL (denumit în continuare Vânzător). Accesul şi utilizarea acestui Website se supun prezentelor Termene şi Conditii de utilizare şi se completează cu Politica de confidenţialitate, Politica de utilizare cookie-uri, şi acolo unde este cazul, cu alte reglementări legale în vigoare. Accesând şi/sau utilizând Website-ul se consideră că sunteţi implicit de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare şi Politica de confidenţialitate, parte integrantă a Termenilor şi Condiţiilor de utilizare.

2. TERMENI CONTRACTUALI

a. Înregistrarea opţiunii de a cumpăra se face în ordinea manifestării acesteia de către Utilizator şi pot fi situaţii în care unele produse sunt comercializate înainte să manifestaţi aceasta opţiune, iar stocul nu poate fi reactualizat instant ci la un interval posibil/disponibil din punct de vedere software. Confirmarea primirii opţiunii dumneavoastră de a cumpăra nu reprezintă o asumare fermă de vânzare ci un răspuns electronic care va fi analizat de un operator. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă înregistrată dar neconfirmată ca având valoarea unui contract.

b. Confirmarea comenzii va fi transmisă prin email de către un operator după verificarea prezenţei produsului în depozit şi va cuprinde informaţii detaliate despre livrare. Acceptarea comenzii de către Vânzător poate fi revocată în cazul în care stocul este limitat ş din motive independente de voinţa acestuia şi imprevizibile constatate anterior expedierii (posibil ambalajul deteriorat sau nefuncţionalitate din cauza depozitării sau transportului, sau alte cauze neimputabile Vânzătorului), nu pot fi livrare în această stare. În acest caz Utilizatorul este înştiinţat în termen cât mai scurt de către Vânzător prin email, cu referire la cazul fortuit şi retragerea din contract, iar în cazul în care acesta a achitat o sumă de bani în contul Vânzătorului sau o sumă de bani a fost blocată această sumă va fi restituită sau deblocată în cel mai scurt timp posibil în contul din care a fost efectuată plata, în funcţie de programul de funcţionare al băncii. Art. 1351 din Noul Cod Civil - Forţa majoră şi cazul fortuit

(1) Dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.

(2) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

(3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

(4) Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră.

c. Achiziţia produsului se face cu livrare prin curier în cazul unei comenzi acceptate de un operator prin email, cu verificarea disponibilităţii produsului în stoc şi livrare prin curier din depozit. Produsul va fi expediat împreună cu documentele legal prevăzute. Raportul contractual se supune prevederilor O.U.G. 34/2014 republicată, produsele astfel achiziţionate fiind obiectul procedurii de retur. "art.10 -Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, profesionistul livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către consumator, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului. În cazul în care profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care profesionistul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, consumatorul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului. Prin excepţie de la prevederile art. 1549-1554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, la rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea contractului, profesionistul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către consumator şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumatorul a comunicat profesionistului decizia sa de terminare a contractului".

d. Confirmarea comenzii se face electronic (email). Indicarea unui alt beneficiar decât cel al unui cont înregistrat pentru care se face comanda poate genera erori software pentru care societatea noastră nu este responsabilă. Comanda va fi respinsă de sistem şi nu va fi validă fiind posibilă blocarea contului. În acest caz se recomandă crearea unui alt cont şi reluarea comenzii.

e. Termenii şi Condiţiile generale de vânzare vor sta la baza contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia. Prin lansarea unei comenzi electronice pe website Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile (email). Documentele fiscale şi certificatul de garanţie vor fi transmise prin email şi la cerere tipărite pe hârtie prin bifarea opţiunii pe site în temeiul art. 21 din L.G. 449/2003 cu modificări şi completări ulterioare: (1) La cererea consumatorului certificatul de garanţie va fi oferit în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil şi accesibil acestuia.

f. Definiţie termeni

Opţiunea de a cumpăra: transmiterea de către Utilizator pe website prin completarea unor informaţii obligatorii a intenţiei de a achiziţiona un produs expus. Opţiunea de a cumpăra nu creează obligaţii contractuale şi este confirmată de website.

Confirmarea comenzii: email transmis de către un operator după verificarea prezenţei produsului în depozit şi va cuprinde informaţii detaliate despre livrare. Confirmarea comenzii creează obligaţii contractuale, se referă la livrarea prin curier şi poate fi înlăturată cu acordul părţilor (prin achiesarea la aceşti termeni şi condiţii) doar prin cazul fortuit sau de forţă majoră.

Produsul este în stoc: produsul comandat este prezent în depozitul Vânzătorului şi va fi livrat conform termenilor contractuali.

Stoc limitat: în stoc mai sunt maxim 3 produse ca acelea expuse pe site şi este posibil să fie invocat cazul fortuit dacă se constată că sunt nefuncţionale sau au ambalajul compromis. Pentru detalii referitoare la livrare este necesar un email de confirmare expediat de Vânzător. Nu este garantată confirmarea comenzii în cazul manifestării opţiunii de a cumpăra.

Stoc la furnizor: în depozitul Vânzătorului nu sunt prezente aceste produse ci în stocul furnizorului. Pentru detalii referitoare la livrare este necesar un email de confirmare expediat de Vânzător. Confirmarea comenzii se face şi depinde de acordul furnizorului. Termenul de livrare poate fi îndelungat fiind condiţionat de furnizor, pentru produse aflate în stocul furnizorului. Vânzătorul nu îşi asumă responsabilităţi privind livrarea şi termenele.

3. RESTRICŢII REFERITORE LA DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Website-ul conţine elemente protejate de reglementări europene şi internaţionale privind drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi (dar fără a se limita la) denumirile comerciale, logo-urile, fotografiile, fişierele video, fişierele audio, textele, design-ul grafic (denumite in cele ce urmează Conţinut). Fără a modifica orice restricţii suplimentare impuse de legile în vigoare, pentru a proteja aceste drepturi, se aplică urmatoarele restricţii privind utilizarea Website-ului:

Nicio parte a acestui Website nu poate fi copiată prin mijloace electronice sau de orice alt fel, fără excepţie. Este interzisă reproducerea oricărei părţi a acestui Website pe orice alt site de internet fără acordul APAN SRL.

Mărcile şi denumirile comerciale aşa cum sunt utilizate pe Website nu pot fi afişate sau utilizate în orice altă modalitate fără acordul scris prealabil al APAN SRL.

APAN SRL autorizează utilizarea acestui Website şi Conţinutul acestuia doar în scop personal - cu condiţia respectării tuturor notificărilor privind dreptul de autor şi de proprietate - şi interzice utilizarea acestui Website şi a Conţinutului în scopuri comerciale.

Se pot realiza legături către Website în măsura în care acestea trimit către pagina principală. Este interzisă realizarea unor legături către subpagini sau către Conţinut, direct către alte părţi ale Website-ului, excepţie făcând situaţiile aprobate. Este interzisă vizitarea Website-ului prin mijloace automate (de exemplu, prin utilizarea unor programe de tip "crawler" sau "bot") pentru a descărca sistematic informaţii de pe acesta sau pentru a face legătura funcţională dintre Conţinutul Website-ului şi un alt site.

Utilizatorii care încarcă în Website materiale protejate de drepturi de autor îşi asumă responsabilitatea pentru folosirea acestor materiale şi acordă totodată APAN SRL dreptul de a le folosi pe durată nedeterminată în conformitate cu scopul pentru care aceste materiale au fost încărcate în Website.

4. LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI

Acest Website poate conţine legături externe către alte site-uri. Acestor legături li se pot aplica excepţii de la cele de mai sus conform informaţiilor prezentate pe respectivele site-uri. Orice legături către pagini ale unor terţe părţi sunt oferite pentru confortul dumneavoastră şi vor fi supuse utilizării pe propria răspundere. Noi nu ne asumăm răspunderea pentru conţinutul paginilor accesate în acest mod.

5. UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE

Este interzisă utilizarea Website-ului sau Conţinutului într-o manieră care deranjează alţi utilizatori ai Website-ului, încalcă drepturile acestora, întrerupe funcţionarea corespunzătoare a Website-ului sau afectează informaţia prezentată pe Website şi/sau software-ul care controlează funcţionarea acestuia. Nu este permisă utilizarea Website-ului sub un nume fals sau evitând măsurile de securitate aplicate secţiunilor cu acces restricţionat ale Website-ului. Este interzisă utilizarea Website-ului sau a Conţinutului acestuia într-o manieră care constituie sau încurajează comportamente ce pot fi considerate infracţiuni, implică responsabilitate civilă sau care încalcă legile în vigoare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

APAN SRL şi nicio altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui Website nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere, daună sau niciun cost, precum şi pentru nicio daună directă, accidentală, secundară, specială sau tipică rezultată din utilizarea Website-ului sau a serviciilor (inclusiv responsabilitatea pentru transmiterea întârziată sau incorectă a informaţiilor, întreruperea, suspendarea sau anularea Website-ului), fără excepţie. De asemenea, APAN SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune asupra echipamentului sau viruşi care pot infecta calculatorul ca urmare a accesării, utilizării sau vizitării Website-ului sau a utilizării conţinutului acestuia.

Utilizarea şi vizitarea Website-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorilor.

APAN SRL nu oferă garanţii de nici un fel, implicite sau explicite, privind accesarea de către utilizatori a website-ului. S-a acordat o atenţie deosebită Conţinutului şi corectitudinii informaţiei prezentate pe Website. Cu toate acestea, APAN SRL nu oferă nicio garanţie că acest Website şi informaţiile prezentate vor răspunde cerinţelor Utilizatorului, că Website-ul nu va înregistra întreruperi, că va furniza prompt informaţii, că va fi securizat şi lipsit de erori. De asemenea, nu oferă nicio garanţie în ceea ce priveşte rezultatul obţinut ca urmare a utilizării Website-ului.

Orice materiale şi/sau informaţii descărcate sau obţinute printr-o altă modalitate ca urmare a utilizării Website-ului se utilizează pe propria răspundere. Sunteţi responsabil(ă) pentru conţinutul fişierelor încărcate pe serverul APAN SRL şi orice alte materiale distribuite prin intermediul Website-ului sau serviciilor. Sunteţi responsabil(ă) pentru toate obligaţiile care iau naştere ca urmare a utilizării Website-ului sau serviciilor. Sunteţi de acord să despăgubiţi APAN SRL pentru orice pierderi, daune, obligaţii rezultate sau orice revendicare sau acţiune legală efectuată asupra sa sau care implică APAN SRL ca urmare a utilizării necorespunzătoare şi în contradicţie cu prezenţii Termeni şi Condiţii de către dumneavoastră a Website-ului sau serviciilor.

Review-uri şi comentarii

Scrierea de review-uri şi comentarii se poate face de către Utilizator în secţiunea "Review-uri". Informaţiile scrise pot fi atât pozitive, cât şi negative, şi se vor referi la caracteristicile şi modul de folosire a produsului. În momentul trimiterii unui review sau comentariu, Utilizatorul acordă Vânzătorului o licenţă neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial şi oferă Vânzătorului dreptul de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui şi afisa acest conţinut.

La scrierea unui review sau comentariu, fiecare Utilizator este obligat să respecte următoarele reguli:

- să descrie doar caracteristici şi/sau modul de utilizare a produsului, evitând informaţii şi aspecte ce se pot modifica în timp (preţ, oferte şi pachete promoţionale)

- să scrie în limbile în care este disponibil Conţinutul Website-ului. Excepţie fac cuvintele sau expresiile din denumirile produselor şi cele care sunt de largă utilizare în mediile referitoare la domeniul respectiv

- să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta alt Utilizator

- să se asigure că informatiile introduse sunt reale, corecte, neînşelătoare şi în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părţi, drepturile de autor, drepturile comerciale sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate

- să nu folosească link-uri (URL-uri) spre alte site-uri comerciale ce desfăşoară acelaşi tip de activitate comercială ca şi Vânzătorul. Să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziţie de către Vânzător sau să introducă review-uri şi comentarii care să conţină informaţii de natură publicitară

- să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod şi în nicio măsură, date personale sau orice alte informaţii care pot determina dezvăluirea datelor personale

- să nu utilizeze review-urile şi comentariile ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul. În acest sens, Utilizatorul poate folosi datele de contact ale Vânzătorului afişate pe website.

7. INFORMAŢII GENERALE

APAN SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în vigoare, fără nicio formalitate şi fără preaviz. Modificările vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Accesul în Website implică faptul că dumneavoastră aţi luat la cunoştinţă şi v-aţi dat acordul asupra noilor termeni. APAN SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Website-ul, structura şi arhitectura acestuia sau elementele de design, fără nicio formalitate şi fără notificare prealabilă.

8. LEGISLAŢIE APLICABILĂ

Aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare sunt reglementaţi şi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Instanţa competentă arondată APAN SRL va avea jurisdicţie exclusivă pentru soluţionarea disputelor ce pot apărea din Termenii şi Condiţiile de utilizare sau în legatură cu aceştia.

9. DREPTUL DE RETRAGERE DINTR-UN CONTRACT LA DISTANŢĂ SAU DINTR-UN CONTRACT ÎN AFARA SPAŢIILOR COMERCIALE

9.1 „Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta decât costurile directe legate de returnarea produselor” - O.U.G. 34/2014 actualizată. Perioada de retragere menţionată expiră în termen de 14 zile de la ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decat transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor. Potrivit O.G. 21/1992 republicată cu modificări şi completări ulterioare, consumatorul este orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale. Persoanele juridice nu beneficiază de prevederile privind retragerea din contract în acord cu O.U.G. 34/2014 actualizată.

9.2. Înainte de expirarea perioadei de retragere, pentru categoriile de produse care nu sunt exceptate, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în actul normativ

b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract pe un suport durabil

c) de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexa actului normativ, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip.

În aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere. Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din prezentul articol din actul normativ revine consumatorului. Profesionistul, APAN SRL nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist. „Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.” APAN SRL se oferă pentru bune relaţii comerciale să îndeplinească şi să plătească formalităţile legate de trimiterea curierului în cazul în care acceptaţi prin email curierul indicat de societatea noastră. Consumatorul este responsabil să trimită produsul returnat la adresa vânzătorului care este indicată în documentele de achiziţie şi pe formularul de retragere mai jos ataşat, să se asigure şi să achite transportul în cazul în care alege să trimită un alt curier decât cel indicat de societatea noastră. Returul va fi primit în decurs de cel mult 14 zile de la data la care aţi comunicat vânzătorului decizia de retragere din contract, acesta fiind termenul legal acceptat.

9.3. „Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor.” Profesionistul rambursează contravaloarea produsului folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării. „Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării. Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor”. Produsul va fi returnat integral de preferat cu ambalajul nedeteriorat, cu accesoriile, manualele de utilizare şi premiile (dacă au fost oferite în cadrul unor promoţii). Dacă valoarea produsului returnat în intervalul prevăzut de lege a fost diminuată din vina utilizatorului (în perioada de 14 zile produsul trebuie utilizat doar pentru testarea modului de funcţionare) sau devine nevandabil, atunci suma restituită consumatorului va fi diminuată întemeiat conform legislaţiei în vigoare. După primirea produsului se transmite către consumator o notificare scrisă (pe email) prin care confirmăm recepţionarea coletului, iar produsul se preda către service pentru verificarea integrităţii şi funcţionalităţii doar dacă s-au respectat termenele legale mai sus menţionate, în caz contrar se înştiinţează clientul prin email pentru înapoierea produsului pe cheltuiala acestuia. După verificarea produsului în service, se întocmeşte de către un specialist service un document privind diminuarea valorii produsului (dacă este cazul) şi se va restitui contravaloarea acestuia.

9.4. Profesionistul rambursează contravaloarea produsului folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării. În cazul tranzacțiilor online cu cardul (conform reglementărilor MasterCard și Visa) sumele trebuie returnate în cardul inițial de unde s-au primit banii.

Protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal: pentru mai multe informaţii privind politica noastră de protecţie şi prelucrare a datelor cu caracter personal accesează pagina Politica de confidenţialitate.

Acest site foloseşte cookie-uri. Pentru mai multe informaţii privind politica noastră de utilizare cookie-uri accesează pagina Politica de utilizare cookie-uri.

Datele de identificare ale comerciantului

APAN SRL

Nr. reg. com.: J09/642/1991

CUI: 2258503; Atribut fiscal: RO

Sediul: Şos DN 22B km 4, Brăila

Cont: RO71BACX0000000488308000

Banca: UNICREDIT BANK, Sucursala Brăila

Telefon: +40 239 617 100

În vigoare începând cu data de 1.06.2021

Data ultimei modificări 1.06.2021