Toate produsele comercializare pe site-ul shop.apan.ro vin însoţite de factură, bon fiscal şi certificate de garanţie.

Garanţia legală se oferă în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate, care transpune în dreptul român Directiva 2011/83/UE şi nu limitează, ignoră sau restricţionează direct sau indirect drepturile legale şi interesele legitime ale cumpărătorului, aşa cum sunt prevăzute de lege.

Produsele comercializate de APAN SRL sunt interschimbabile cu piesele originale conform cataloagelor şi listelor editate de către producători.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul asupra oricărui defect constatat în perioada de garanţie. Garanţia este oferită produselor care prezintă defecte de fabricaţie. În cazul în care o piesă nu poate fi schimbată sau reparată, atunci se va restitui contravaloarea acesteia.

Garanţia este valabilă când piesele se montează într-un service autorizat de către Registrul Auto Roman(R.A.R)

În termenul de garanţie, se asigură garanţia produselor defecte din cauze neimputabile consumatorului, prin reparare sau înlocuire.

Termenul maxim de remediare a garanţiei este de 30 zile calendaristice şi curge de la data la care unitatea specializată de service a luat la cunoştinţă de deficienţele reclamate de consumator. Această dată coincide cu data la care produsul reclamat defect, însoţit de cererea de solicitare a garanţiei, a fost recepţionat efectiv de către unitatea specializată de service.

Piesele de folosinţă îndelungată beneficiază de un termen mediu de garanţie de 24 luni, începând cu data înscrisă pe factură.

Piesele auto de folosinţă îndelungată sunt: arcurile şi amortizoarele, ambreiajele, elementele de caroserie, sistemele de eşapament, farurile şi stopurile, pompele, piesele de motor, etc.

Piesele auto ce au caracter consumabil nu beneficiază de garanţie. Piesele cu caracter consumabil sunt cele din următoarele categorii: filtre(de aer, de combustibil, de polen, de ulei, etc.), becuri auto, lichide auto(soluţii spălare parbriz, antigel, uleiuri, lichid de frână, aditivi), ştergătoare auto(parbriz, lunetă, far, etc), elementele de aprindere(bujii), etc.

Cumpărătorul care va reclama o situaţie de defect în termenul de garanţie va prezenta împreună cu piesa/piesele în cauză, următoarele documente:

- Factura de achiziţie sau bonul fiscal emis de către APAN SRL

- Certificatul de garanţie care a fost eliberat la vânzare

- Dovada efectuării montajului într-un atelier de reparaţii autorizat de către Registrul Auto Român (R.A.R.) pentru tipul de manoperă executată (factură fiscală şi deviz de montaj)

- În cazul compresoarelor de aer condiţionat obligatoriu, copie factură achiziţie filtru uscător şi supapă expansiune. Din devizul de montaj trebuie să reiasă că s-au schimbat compresorul, filtrul uscător, supapa de expansiune iar instalaţia de aer condiţionat a fost curăţată.

- Documentul emis de către atelierul de reparaţii autorizat prin care se constată defecţiunea şi sunt explicate cauzele apariţiei acesteia, inclusiv raportul generat de tester/diagnoză acolo unde este cazul (ex. debitmetre, supape EGR, senzori, componente electrice, sonde lambda, amortizoare, discuri frână etc).

- Copie după autorizaţia tehnică RAR a atelierului de reparaţii în care s-a efectuat montajul

- Reclamaţie garanţie care se eliberează de către vânzător(acolo unde este cazul)

- Copia certificatului de înmatriculare a autovehiculului în cauză

APAN SRL nu îşi asumă răspunderea garanţiei iar aceasta poate fi anulată în următoarele cazuri:

- piesa nu a fost montată într-un service autorizat R.A.R. pentru tipul de manoperă executată

- piesa nu a fost montată corespunzător sau a fost montată împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate

- piesa a fost folosită în alte scopuri decât cele indicate de producător

- piesa nu a fost identificată corect datorită prezentării a unor date eronate de către cumpărător sau nu a fost comparată la montaj cu piesa de înlocuit

- piesa s-a uzat sau deteriorat datorită suprasolicitării, întreţinerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuării reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autoturismului, atelierul de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificările şi reglajele ulterioare conform tehnologiei de montaj sau impuse de producător

- automobilul a suferit un accident sau a fost supus unor factori externi, fenomene ale naturii sau de altă natură

- piesele prezintă urme de lovituri, îndoituri, deformări, rupturi etc.

- piesele prezintă o uzură normală (firească)